Η εκδήλωση των παιδιών σήμερα για να τιμήσουν με το δικό τους τρόπο τους τους νεκρούς του Πολυτεχνείου ...είχε πολύ συναίσθημα και μας προκάλεσε ρίγη συγκίνησης.

        Η καταπληκτική χορωδία μας εκτός από τα ...συνήθη ερμήνευσε καταπληκτικά μέχρι και το  wind of change των Scorpions !!!        

        Δεν έλειψε και η προσωπική αναφορά του Διευθυντή μας από την ημέρα εκείνη,  γυμνασιόπαις γαρ σε γυμνάσιο στη περιοχή τότε !!! 

        Απίθανη γιορτή  …Μπράβο «παιδιά» …όλοι μας καταλάβαμε, ποτέ πιά φασισμός ....