ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

                                                                   ΕΥΘΥΝΗΣ (DISCLAIMER)


                Ο δικτυακός τόπος (ιστότοπος) του 2ου Γυμνασίου Έδεσσας  - Δημόσιου σχολείου του Δήμου Έδεσσας  προωθεί την έννοια του Δημόσιου Σχολείου, ενώ  παράλληλα χρησιμεύει ως  διαδραστικό εργαλείο πόρων / επικοινωνίας, μια πηγή σύγχρονων πληροφοριών για το σχολείο, για τους γονείς, τους μαθητές  και τους εκπαιδευτικούς και γενικά είναι ένα μέσο προβολής στην τοπική κοινότητα και πέρα από αυτήν.
               Το 2ο Γυμνάσιο Έδεσσας  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια  για να διασφαλίσει ότι οι δημοσιευμένες  πληροφορίες είναι ακριβείς και τρέχουσες. Ωστόσο, Το 2ο Γυμνάσιο Έδεσσας  δεν προβάλλει αξιώσεις, υποσχέσεις  ή εγγυήσεις  για την απόλυτη ακρίβεια, πληρότητα ή επάρκεια του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου και ρητά απορρίπτει την ευθύνη για σφάλματα και παραλείψεις στο περιεχόμενο αυτής  της  ιστοσελίδας. Οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που βασίζεται σε οποιαδήποτε  πληροφορία αποκτάται από αυτό το σύστημα το πράττει με δική του ευθύνη.
               Οι εξωτερικοί ή οι συνδεδεμένοι ιστότοποι  που είναι  προσβάσιμοι από την ιστοσελίδα του 2ου Γυμνασίου Έδεσσας  ενδέχεται να έχουν διαφορετικές δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ανατρέξτε στις μεμονωμένες δηλώσεις  που χρησιμοποιούνται από αυτές τις οντότητες. Η εμφάνιση οποιουδήποτε υπερσυνδέσμου σε έναν εξωτερικό ιστότοπο ή διακομιστή δείχνει ότι το 2ο Γυμνάσιο Έδεσσας  έχει αναγνωρίσει ότι ο ιστότοπος έχει εκπαιδευτική αξία. Το 2ο Γυμνάσιο Έδεσσας  δεν ελέγχει ούτε εγγυάται το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων.

                Στον ιστότοπο του 2ου Γυμνασίου Έδεσσας :
               Δεν περιέχονται εμπορικές διαφημίσεις  που δεν εξυπηρετούν το σκοπό και τους στόχους του εκπαιδευτικού ιστότοπου. 
               Το περιεχόμενό του  τον καθιστά κατάλληλο για εκπαιδευτική – παιδαγωγική χρήση.
               Δεν περιέχει υβριστικό – ρατσιστικό – φυλετικό – σεξιστικό – περιεχόμενο, δεν προσβάλλονται σε αυτόν βασικές αρχές θρησκειών, δεν προβάλλει περιεχόμενο πολιτικών πεποιθήσεων, σοβινιστικών ή εθνικιστικών απόψεων και δεν προσβάλλονται σε αυτόν πρόσωπα και θεσμοί. Ούτε υπάρχουν διευθύνσεις και σύνδεσμοι που οδηγούν σε αντίστοιχο περιεχόμενο.
                Δεν περιλαμβάνεται σε αυτόν και δεν διακινείται μέσω αυτού λογισμικό που δεν είναι ελεύθερο ή είναι ειδικά διαμορφωμένο (σπασμένο), και χρησιμοποιείται χωρίς την άδεια χρήσης των δημιουργών – ιδιοκτητών του.
                Αν το υλικό δεν είναι πρωτότυπο, υπάρχουν αναφορές στις  πηγές.
               Κάθε στοιχείο που τυχόν συλλέγεται αφορά  μόνο τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας και τις προσφερόμενες σε αυτή υπηρεσίες  και για κανένα άλλο λόγο. Τα στοιχεία αυτά με κανένα τρόπο δεν παραχωρούνται σε τρίτους.

               Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων που μας δίνονται

               Δεν εμφανίζονται προσωπικά δεδομένα μαθητών/τριών, μέσω  φωτογραφιών ή βίντεο με ονοματεπώνυμα. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο όπου δημοσιεύονται είναι ομαδικές και αφορούν  αποκλειστικά τις σχολικές δραστηριότητες των μαθητών. Τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών/τριών, εφόσον υπάρχουν στον ιστότοπο, είναι μετά από έγγραφη άδεια του γονέα ή κηδεμόνα ή του/της μαθητή/τριας .