Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης.