Η ιστορία μας ...

             Το 2ο Γυμνάσιο Έδεσσας αποτελεί φυσική συνέχεια παλαιότερων σχολικών μονάδων που κατά καιρούς λειτούργησαν στο ίδιο κτίριο, στο οποίο βρίσκεται, από το 1970 μέχρι σήμερα. Με την ονομασία αυτή παρουσιάζεται από το 1979, χρονιά μετονομασίας αμιγών Γυμνασίων και Λυκείων σε μικτά.

 

            Το κτίριο με το ανθρώπινο δυναμικό του έχει μια ενδιαφέρουσα διαδρομή μέχρι σήμερα, καθώς στέγασε και άλλα σχολεία. Κτίστηκε με σκοπό τη στέγαση του εξατάξιου Γυμνασίου Θηλέων Εδέσσης που φιλοξενούνταν από το Γυμνάσιο Αρρένων Εδέσσης, το Περικαλλές.

            Την άνοιξη του 1965 τοποθετήθηκε ο θεμέλιος λίθος, αλλά η αποπεράτωση του έργου έγινε με μεγάλες καθυστερήσεις. Τελικά, τα εγκαίνια του νέου διδακτηρίου τελούνται στις 14-12-1970, χρονικό σημείο από το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα μέχρι σήμερα. Από το σχολικό έτος 1971-72 φιλοξενεί το Γυμνάσιο αρρένων, γιατί το κτίριό του κρίνεται ακατάλληλο. Τα δύο Γυμνάσια διεξάγουν το πρόγραμμα των μαθημάτων σε δύο βάρδιες, πρωί και απόγευμα.

            Ύστερα από τη μεταπολίτευση, συγκεκριμένα με την λήξη του σχολικού έτους 1975-76 το Εξατάξιο Γυμνάσιο Θηλέων Εδέσσης σταμάτησε τη λειτουργία του με την επωνυμία αυτή, καθώς καθιερώθηκε το Τριτάξιο Γυμνάσιο και το Τριτάξιο Λύκειο στο πλαίσιο της Μέσης Εκπ/σης. Το Γυμνάσιο και το Λύκειο Θηλέων Έδεσσας που προέκυψαν από τη μεταρρύθμιση αυτή συνέχισαν να λειτουργούν με το αντίστοιχο Γυμνάσιο και Λύκειο Αρρένων Έδεσσας σε εναλλασσόμενες βάρδιες.

Το 1979 τα παραπάνω σχολεία μετονομάζονται και μετατρέπονται σε μικτά:

α) Το Γυμνάσιο Θηλέων Έδεσσας σε 2ο Γυμνάσιο Έδεσσας

β) Το Λύκειο Θηλέων Έδεσσας σε 2ο Λύκειο Έδεσσας

γ) Το Γυμνάσιο Αρρένων Έδεσσας σε 1ο Γυμνάσιο Έδεσσας  και

δ) Το Λύκειο Αρρένων Έδεσσας σε 1ο Λύκειο Έδεσσας.

            Εξακολουθούν και συστεγάζονται στο ίδιο κτίριο μέχρι τη μετεγκατάσταση του 1ου και 2ου Λυκείου Έδεσσας, που σχημάτισαν το Γενικό Λύκειο Έδεσσας(σημερινό 1ο Ενιαίο Λύκειο), και του 1ουΓυμνασίου Έδεσσας σε δικά τους νέα κτίρια. Έκτοτε το 2ο Γυμνάσιο Έδεσσας λειτουργεί αυτόνομα μόνο το πρωί.

            Από το σχολείο μας πέρασαν πολλοί και άξιοι καθηγητές και διευθυντές. Από το 1979, έτος ίδρυσής του, μέχρι σήμερα, υπηρέτησαν με σειρά ως διευθυντές οι ακόλουθοι καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων:

Παπαευαγγέλου      Ειρήνη                από         13-9-1979     έως       21-8-1980

Αντωνιάδης             Δημήτριος         από         21-8-1980     έως       01-9-1985

Δόγρια                      Ευγενία              από         02-9-1985     έως       01-9-1986

Βαμβακίδης             Παναγιώτης      από         02-9-1986     έως       16-9-1988

Σπυρόπουλος           Σπύρος                από         16-9-1988     έως       01-9-1990

Καρακελίδης           Κωνσταντινος   από        03-9-1990     έως       01-9-1992

Βασιάδης                 Βύρων                  από        02-9-1992     έως       06-12-1994

Σπυρόπουλος           Σπύρος                από        07-12-1994   έως       31-12-1999

Γαϊσίδου                  Λεμονιά               από        01-1-2000     έως       28-6-2002

Καρακελίδης           Κων/νος              από        02-9-2002    έως       11-6-2004

Γαϊσίδου                  Λεμονιά               από        11-6-2004     έως       14-11-2007

Διμηνάς                   Δημήτριος           από        14-11-2007   έως       22-8-2011

Χάλης                       Πέτρος                 από        22-8-2011     έως       30-7-2015

Γερεμτζές                Δημήτριος          από         01-8-2015     έως       30-7-2017

Λαΐδης                      Γεώργιος            από         01-8-2017   μέχρι      σήμερα                 

     Για το σχολείο,

Δράμαλη Δήμητρα

          Φιλόλογος

Πηγές

  1. «Η Ιστορία του Περικαλλούς Γυμνασίου Αρρένων Έδεσσας», προσωπική εργασία/έρευνα από πρωτογενείς πηγές του κ. Στέλιου Κιοσέ.

  2. «Τα αρχεία του Γυμνασίου Αρρένων Έδεσσας (1921-1976)» μέσα από το αρχείο του 1ου Ενιαίου Λυκείου Έδεσσας, «Νικόλαος Οικονομίδης», του κ. Στέλιου Κιοσέ από το περιοδικό Εδεσσηνός της Λαογραφικής Εταιρείας Έδεσσας.