Πρίτσου Κυριακή

 Η γλώσσα μου... 

9:00 π.μ

15 Μαΐου 2018

Για μια ακόμη φορά οι εθελοντές μας "σε δράση" . Μύλοι Έδεσσας

Επιμέλεια: Πρίτσου Κυριακή, Δράμαλη Δήμητρα, Δάγκα Αντωνία

Πρίτσου Κυριακή

 Βιωματικό Εργαστήριο 

12:00 π.μ

 12 Φεβρουάριος 2018

Για μια ακόμη φορά οι εθελοντές μας "σε δράση" . Μύλοι Έδεσσας

Επιμέλεια: Πρίτσου Κυριακή, Δράμαλη Δήμητρα, Δάγκα Αντωνία

Πρίτσου Κυριακή

 Η γλώσσα μου... 

9:00 π.μ

14 Μαρτίου 2018

Για μια ακόμη φορά οι εθελοντές μας "σε δράση" . Μύλοι Έδεσσας

Επιμέλεια: Πρίτσου Κυριακή, Δράμαλη Δήμητρα, Δάγκα Αντωνία

Πρίτσου Κυριακή

 Έρευνα στη πράξη 

9:00 π.μ

7 Φεβρουαρίου 2018

Για μια ακόμη φορά οι εθελοντές μας "σε δράση" . Μύλοι Έδεσσας

Επιμέλεια: Πρίτσου Κυριακή, Δράμαλη Δήμητρα, Δάγκα Αντωνία

Πρίτσου Κυριακή

 Ενεργοί Πολίτες 

9:00 π.μ

1 Μαρτίου 2018

Για μια ακόμη φορά οι εθελοντές μας "σε δράση" . Μύλοι Έδεσσας

Επιμέλεια: Πρίτσου Κυριακή, Δράμαλη Δήμητρα, Δάγκα Αντωνία

Πρίτσου Κυριακή

 Βοήθεια στη Μάνδρα 

9:00 π.μ

30 Νοεμβρίου 2017

Για μια ακόμη φορά οι εθελοντές μας "σε δράση" . Μύλοι Έδεσσας

Επιμέλεια: Πρίτσου Κυριακή, Δράμαλη Δήμητρα, Δάγκα Αντωνία