Εκπαιδευτική έρευνα στη πράξη με θέμα τον εθελοντισμό. Δείγμα όλοι οι μαθητές του σχολείου. Την εκτέλεση της έρευνας ανέλαβαν μαθητές της Γ΄τάξης.

           Οι 23 "εθελοντές εν δράσει" του τμήματος Γ1 αποδελτιώνουν τα 214 ερωτηματολόγια από την έρευνα για τον εθελοντισμό που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας.

         Τον συντονισμό της δράσης είχαν οι εκπαιδευτικοί Πρίτσου Κυριακή, Βάσιου Κατερίνα, Τεστέμπαση Αθηνά.